Y Drindod Dewi Sant yn cefnogi’r prosiect ‘Sgiliau ar y Safle’ yn rhan o ddatblygiad yr Egin yng Nghaerfyrddin

Mae cynllun lle gall myfyrwyr o bob oed ddysgu sgiliau adeiladu ar y safle, gan gefnogi dysgu yn yr ystafell ddosbarth, bellach yn cael ei gyflwyno ar safle datblygiad yr Egin ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin. Mae ‘Sgiliau ar y Safle’ yn fenter a gefnogir gan Ganolfan Arloesi Adeiladwaith Cymru (CWIC)…