Bydd Canolfan S4C Yr Egin yn adeilad eiconig, cynaliadwy a thrawiadol – bydd yn adeilad amlbwrpas, creadigol a fydd yn lle braf i weithio ynddo ac i’w fwynhau.

Bydd yn ganolfan unigryw lle caiff syniadau cychwynnol eu rhannu a’u datblygu, yn ddeorfa ar gyfer sefydlu cwmnïau newydd ac yn fagwrfa ar gyfer cenhedlaeth newydd o bobl greadigol a thechnegol.

Bydd yn adeilad ynni effeithiol a bydd iddo arwynebedd mewnol o oddeutu 3,600 medr sgwâr wedi’i wasgaru dros dri llawr.

Mae’r cynllun wedi’i seilio ar y berthynas agos rhwng y Brifysgol, darpar denantiaid y Ganolfan a’r gymuned ehangach.  Mae’r berthynas hon, neu’r drindod, yn cael ei adlewyrchu yn nyluniad yr adeilad; ffurf drionglog syml sy’n eistedd uwchben tirwedd Sir Gâr. Mae’n cael ei gysylltu â’r prif gampws gan sgwâr cyhoeddus mawr a fydd yn caniatáu i ddigwyddiadau allanol amrywiol gael eu cynnal yno.

Mae cynllun mewnol yr adeilad wedi’i ganoli o gwmpas cyntedd ac atriwm cyhoeddus sy’n pontio’r tri llawr. Bydd ffocws penodol ar ddarlledu a pherfformio ar y llawr gwaelod gydag ystod o swyddfeydd ar gyfer S4C a’r partneriaid eraill ar y ddau lawr arall. Bydd yr adeilad cyfan yn annog cydweithio, cyfathrebu a rhyngweithio rhwng holl ddefnyddwyr yr adeilad. Yn syml iawn, bydd Canolfan S4C Yr Egin yn adeilad braf ac unigryw i weithio ynddo ac yn adnodd ardderchog y gall y gymuned leol ei ddefnyddio a theimlo’n falch ohono.

Mae’r adeilad wedi ei leoli yng nghornel gogleddol y campws, gan gwblhau grŵp o dri adeilad a fydd yn creu cysyniad o bentref creadigol.

Bydd i’r adeilad:

 • arwynebedd llawr o oddeutu 3600 medr sgwâr
 • derbynfa eang
 • caffi
 • awditoriwm amlbwrpas
 • llwyfan perfformio
 • hwb digidol at ddefnydd y gymuned allanol
 • uned cefnogi busnes
 • adnodd i hyrwyddo datblygiad proffesiynol
 • ystod o swyddfeydd ar gyfer S4C
 • uned ymchwil a datblygu
 • swyddfeydd/ stiwdios / lleoedd hyblyg a neilltuir ar gyfer tua 20 o gwmnïau sefydliadau allanol
 • hyd at chwe uned deorfa ar gyfer cwmnïau newydd y bwriedir eu sefydlu
 • ystafelloedd cyfarfod ffurfiol
 • teras allanol.

Yr Amserlen

Mawrth 2017 – Awst 2018
Cyfnod adeiladu

Medi 2018
Agor yr adeilad yn swyddogol

Building Concept