Rural Office for Architecture, cwmni o Landysul a’r cwmni rhygwladol BDP (Building Design Partnership) sydd yn dylunio adeilad Canolfan S4C Yr Egin.

Penodwyd y penseiri i fwrw ymlaen â gweledigaeth y Brifysgol a’r Sianel ar gyfer y datblygiad yn dilyn proses dendro gystadleuol yn ystod haf 1015.

“Prosiect cydweithredol yw hwn rhwng brand byd-eang, BDP, a phractis creadigol lleol ROA sy’n galluogi sefydliad o dros1000 o bobl sydd wedi ennill gwobrau lu, gyda strwythur rhyngddisgyblaethol, i gydweithredu â phractis a sefydlwyd yng Nghaerfyrddin ers degawd, gan gyflogi tîm talentog o benseiri, gyda phortffolio o brosiectau gwledig sydd wedi ennill gwobrau,” meddai Niall Maxwell, o ROA.

“Yn cyfateb i’r cydbwysedd rhwng profiad BDP a’r gallu maent wedi ei ddangos i gyflawni cynlluniau, mae gwybodaeth leol ROA a’i safonau dylunio uchel, a’i allu i gyflawni yn unol â safonau gwasanaeth uchel iawn BDP. Bydd y prosiect yn helpu i gadw a chreu swyddi proffesiynol lleol ac yn hyrwyddo gwaith dylunio o ansawdd uchel yn y rhanbarth.”

Meddai’r Dirprwy Is-Ganghellor Cysylltiol y Brifysgol, Gwilym Dyfri Jones, “Mae hwn yn ddatblygiad cyffrous iawn ac rydyn ni’n falch dros ben o gael gweithio gyda thîm o benseiri sydd â gwreiddiau lleol cryf yn ogystal ag enw da rhyngwladol.  Mae ein gweledigaeth ar gyfer y prosiect yn gofyn am yr atebion creadigol gorau i’r adeilad i ddarparu i’r Sianel a’n partneriaid y cyfleusterau gorau oddi mewn i eco-system ysbrydoledig a chreadigol”.