Kier yn penodi un o fyfyrwyr Y Drindod Dewi Sant i weithio ar Yr Egin

Mae’r prif gontractwyr sy’n gyfrifol am reoli’r gwaith adeiladu ar Yr Egin, Kier Group plc, wedi penodi myfyrwraig ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant i weithio gyda’r cwmni ar y prosiect uchelgeisiol. Bu Meleri Haf Owen, sy’n astudio Addysg Grefyddol trwy gyfrwng y Gymraeg yn Y Drindod Dewi Sant, ar leoliad gyda Kier dros…

Datgelu dyluniadau diweddaraf Canolfan S4C Yr Egin

Bydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn datgelu dyluniadau diweddaraf Canolfan S4C Yr Egin mewn digwyddiad ar stondin y Brifysgol yn Eisteddfod Sir Fynwy a’r Cyffiniau heddiw (dydd Mawrth, Awst 2ail) am 3yp. Mae’r Brifysgol bellach wedi cyflwyno’r cais cynllunio ar gyfer y datblygiad i Bwyllgor Cynllunio Cyngor Sir Gâr, ac yn ystod y…

Big Learning Company i agor swyddfa yng Nghaerfyrddin

Mae Big Learning Company – cwmni o Gaerdydd sy’n arbenigo mewn Addysg; Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh); a’r sectorau digidol a chreadigol – yn agor swyddfa ar gampws Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin. Mae’r cwmni rhyngwladol hwn eisoes wedi ymrwymo i fod yn rhan o Ganolfan S4C Yr Egin ond gan na…

Myfyrwyr Sir Gâr yn cael cyfle i brofi ‘Diwrnod Byd Gwaith’

Deugain o fyfyrwyr blynyddoedd 12 a 13 o chwe ysgol yn Sir Gâr yn mynychu ‘Diwrnod Byd Gwaith’ ar gampws Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin. Roedd y digwyddiad yn fenter ar y cyd rhwng y Brifysgol, Cyngor Sir Gâr a S4C a phrif ffocws y diwrnod oedd cyflwyno’r math o swyddi bydd yn…

Datgelu’r dyluniad ar gyfer Canolfan S4C Yr Egin

Heddiw (02.12.15), mewn digwyddiad ar gyfer unigolion a chwmnïau o’r Diwydiannau Creadigol, bydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn datgelu delweddau o adeilad Canolfan S4C Yr Egin ac yn cyflwyno’r cysyniad y tu ôl i’r dyluniad. Bydd y Brifysgol ac S4C hefyd yn diweddaru gwesteion ar ddatblygiad y prosiect a’r cynlluniau i wireddu gweledigaeth…

Arwyddo cytundeb i symud pencadlys S4C i Gaerfyrddin

Mae S4C a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi arwyddo cytundeb fframwaith sy’n cadarnhau’n ffurfiol eu bod yn bwrw ymlaen ar y cyd gyda’r cynllun i sefydlu pencadlys newydd i’r sianel yng Nghaerfyrddin. Fe benderfynodd Awdurdod y Sianel yn ôl ym mis Mawrth i dderbyn cais y Brifysgol i adleoli’r pencadlys i Gaerfyrddin yn…