Canolfan S4C Yr Egin | Mae Bywyd yn braf yn Sir Gâr

Bydd Canolfan S4C Yr Egin wedi ei gwreiddio’n ddwfn o fewn ei milltir sgwâr.

Bydd yn ganolfan fyw a byrlymus a fydd yn cynig amrywiaeth o ddigwyddiadau at ddant cynulleidfaoedd amrywiol ar draws Sir Gaerfyrddin a thu hwnt. Bydd caffi eang – yn cynnig y cynnyrch lleol gorau – yn ganolbwynt i lawr gwaelod yr adeilad.

Yn gyfochrog â’r caffi bydd llwyfan a gofod perfformio at ddefnydd unigolion, grwpiau a mudiadau lleol yn ogystal ag awditoriwm a fydd yn cynnig gofod ar gyfer cymdeithasau neu le cyfeillgar a chysurus i ddod i wylio ffilmiau a pherfformiadau.

Bydd rhaglen o ddigwyddiadau cyffrous yn cael ei llunio ar gyfer y Ganolfan gan gynnwys arddangosfeydd, perfformiadau, comedi a cherddoriaeth fyw ar gyfer pobl o bob oed. Sicrheir hefyd y bydd digonedd o weithgareddau apelgar ar gyfer plant a phobl ifanc gan sicrhau bod Canolfan S4C Yr Egin yn dod yn gyrchfan cymdeithasol ar gyfer y teulu cyfan.

Yn ogystal â denu cynulleidfaoedd amrywiol i’r adeilad eiconing yng Nghaerfyrddin, sicrheir hefyd y bydd Canolfan S4C Yr Egin yn ymestyn ei dylanwad ar draws y rhanbarth a thu hwnt. Y gobaith yw y gwelir hi’n ymgysylltu â theatrau a chanolfannau creadigol eraill gan sicrhau presenoldeb i S4C a rhai o’r tenantiaid eraill mewn cymunedau ar draws Cymru.