Canolfan S4C Yr Egin | Yn rhoi’r iaith ar waith wrth greu ac arloesi

Bydd Canolfan S4C Yr Egin wedi ei lleoli yn nhref hynaf Cymru ac o fewn taith 90 munud i oddeutu 65% o holl siaradwyr y Gymraeg yng Nghymru.

Bydd Canolfan S4C Yr Egin wedi ei lleoli yn nhref hynaf Cymru ac o fewn taith 90 munud i oddeutu 65% o holl siaradwyr y Gymraeg yng Nghymru.

Gobaith Canolfan S4C Yr Egin yw y gwelir hi’n datblygu’n gatalydd ar gyfer hybu a chryfhau adfywiad ieithyddol o fewn Sir Gâr gan hefyd gefnogi datblygiad tref Caerfyrddin yn ardal arloesol i’r iaith a’r diwylliant Cymraeg.

Bydd naws Gymraeg a Chymreig i’r Ganolfan gyda nifer fawr o’r busnesau yn gweithio’n ddwyieithog ac yn cyflogi staff sy’n siarad Cymraeg. Bydd digwyddiadau niferus yn cael eu cynnal o fewn y Ganolfan gan gynnig lleoliad newydd, ychwanegol o fewn y sir a fydd yn galluogi pobl leol i ddod ynghyd i gymdeithasu a mwynhau mewn awyrgylch Cymraeg.

Mae’r ffaith i Awdurdod S4C benderfynu adleoli pencadlys y Sianel i Gaerfyrddin eisoes yn dwyn ffrwyth gan roi hyder newydd i siaradwyr a dysgwyr y Gymraeg fel ei gilydd. Yn yr un modd, mae sefydlu’r Atom – Canolfan Gymraeg Caerfyrddin – y llynedd wedi cael effaith gadarnhaol ar y Gymraeg yn nhref Caerfyrddin a’r gobaith yw y gwelir y naill ddatblygiad a’r llall yn cydweithio er mwyn sicrhau cynnydd amlwg yn nifer siaradwyr Cymraeg y dref a’r cyffiniau yn ystod y blynyddoedd nesaf.