Y gobaith yw y bydd dros 20 o gwmnïau o’r diwydiannau creadigol yn rhan o Ganolfan S4C Yr Egin bydd yn medru cynnig cyfleoedd profiad gwaith i Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant fel eu bod yn medru manteisio ar gysylltiadau’r Brifysgol yn ystod eu hastudiaethau.  Gyda chymaint o gwmnïau yn ymsefydlu yng Nghaerfyrddin, y gobaith hefyd yw y bydd cyfleoedd gwaith ar gael i’n graddedigion.

Ar hyn o bryd darpara’r Brifysgol oddeutu 50 o raglenni gradd israddedig mewn meysydd sy’n uniongyrchol gysylltiedig â’r diwydiannau creadigol e.e.:

 • cynhyrchu a’r cyfryngau newydd
 • celf a dylunio
 • actio, dawnsio
 • perfformio
 • dylunio a chynhyrchu ar gyfer y theatr
 • cynhyrchu ffilm a theledu digidol
 • animeiddio cyfrifiadurol 3D
 • dylunio graffig
 • y cyfryngau digidol rhyngweithiol
 • ffotograffiaeth
 • ffoto-newyddiaduraeth
 • y celfyddydau fidio
 • technoleg cerdd
 • effeithiau gweledol
 • graffeg

Bydd nifer sylweddol o gyrsiau hefyd yn cael eu datblygu a fydd wedi eu siapio gan y diwydiant.  Byddant yn ymateb i ofynion cyfredol y diwydiannau creadigol ac yn sicrhau bod ein myfyrwyr yn graddio gyda’r sgiliau priodol.

Ewch yma am wybodaeth bellach ynglyn â chyrsiau